เลือกพื้นที่การท่องเที่ยว

ตุง เมืองน่าน

ชุมชนวัดพระเกิด


การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด

เรียนรู้การทำโคมไฟ, บ้านม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน


การทำผ้าห่มตาโก้ง บ้านนาซาว

เรียนรู้การทำผ้าห่มตาโก้ง, บ้านนาซาว ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน