การทำยาดมสมุนไพร บ้านต้นแจงพัฒนา

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การทำยาดมสมุนไพร ของเมืองอู่ทอง เป็นกิจกรรมของการ “เรียนรู้ ดูของจริงและลงมือทำ” ในประการแรกคือ การทำความรู้จักกับ “สมุนไพร” ซึ่งเป็นเครื่องปรุงสำคัญของยาดม ทำความรู้จักวัตถุดิบที่ได้มาในแต่ละชนิดซึ่งมีสรรพคุณแตกต่างกันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมวัตถุดิบซึ่งใช้วิธีการที่แตกต่างกันเช่น  ทุบ หั่น หรือซอย และในประการที่สอง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของบรรจุภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากศิลปะปูนปั้นสมัยทวารวดี การที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การวาดหน้าของบุคคลสมัยทวารวดีลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงปัจจุบันกับอดีตของพื้นที่ผ่านการชื่นชมและการทำความเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่ ขณะเดียวกันก็นับว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/vhGqNn

 

การทำยาดมสมุนไพร บ้านต้นแจงพัฒนา

คุณเครือวัลย์ คล้ายจินดา

บ้านต้นแจงพัฒนา เทศบาลตำบลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

081-763-9230,035-551-285