การทำขนมจีน บ้านขนมจีนท่าพระตะวันออก

ชุมชนท่าพระตะวันออก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่ผลิตขนมจีนสำหรับการบริโภคให้กับชุมชนโดยรอบมาเป็นระยะยาวนาน ขนมจีนเป็นอาหารที่นิยมสำหรับงานมงคล เช่นงานแต่งงาน งานบุญประเพณีต่างๆ แต่เดิมนั้นการทำขนมจีนจำเป็นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก ตั้งแต่การหมัก การตำแป้งขนมจีนให้เหนียว หรือแม้แต่การโรยเส้นขนมจีนเพื่อเลี้ยงคนที่มางาน การทำขนมจีนจึงเป็นเสมือนงานมหกรรมที่ไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเท่านั้น ยังเป็นโอกาสของการพบปะกันระหว่างหนุ่มสาวอีกด้วย ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น ยังคงมีหลายครอบครัวที่ยึดเอาการทำขนมจีนเป็นอาชีพ จนกลายเป็นหมู่บ้านขนมจีนในปัจจุบัน

การเรียนรู้และลงมือทำขนมจีนด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวนั้น เป็นวิถีทางของการทำความเข้าใจ “จิตวิญญาณของพื้นที่” ของวิถีชีวิตชุมชนบ้านขนมจีนในอดีตและในขณะเดียวกันก็ได้ทำความรู้จักแป้งที่เป็นเส้นและทำจากข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของผู้คนในที่ราบภาคกลางของไทย

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/ep21kN

 

การทำขนมจีน บ้านขนมจีนท่าพระตะวันออก

คุณจริน ชื่นจรเข้

บ้านท่าพระตะวันออก 939/3 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

092-645-0498