การสานกะเหลวไทยพวน บ้านเขาพระ

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

“ตะกร้าตากะแหลว” เป็นงานหัตถกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากของชุมชนพวนบ้านเขาพระ เป็นตะกร้าเอกลักษณ์ของคนไทพวนที่สานขึ้นจากไม้ไผ่ มีขนาดใหญ่ประมาณ 1-2 เมตร ด้านล่างมีคานไม่ไผ่สอด 2 คานเพื่อใช้หามเครื่องสังฆทานไปวัดเพื่อทำบุญ “ตะกร้าตากะแหลว” จะบรรจุเครื่องสังฆทาน เช่นข้าวสาร อาหารแห้งและเงิน โดยจะมีการตกแต่ง “ตะกร้าตาแหลว” ให้สวยงามด้วยกระดาษสีและประดับด้วยธง นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำ “ตะกร้าตากะแหลว” ในวัฒนธรรมของชาวไทยพวนบ้านเขาพระได้ ซึ่งเป็นเครื่องจักสานของชาวไทยพวน ที่ใช้วัสดุพื้นถิ่น คือไม้ไผ่ หรือวัสดุอื่นๆ โดยประกอบเป็นสามส่วนคือ ส่วนฐาน ส่วนรูปตะกร้า และส่วนยอดแฉกจำนวน 6 ยอด นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การสานตะกร้าตากะแหลวขนาดย่อม เพื่อใส่เครื่องสังฆทานถวายแก่พระสงฆ์ นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้การตัดพวงมะโหตรซึ่งเป็นเครื่องแขวนแบบโบราณชนิดหนึ่งที่ทำขึ้นด้วยกรัดาษสี เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งตากะแหลวให้สวยงาม

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/2WWoQk

 

การสานกะเหลวไทยพวน บ้านเขาพระ

คุณสมบุญ เขียวเซ็น

บ้านเขาพระ 55 หมู่ 5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

084-727-2505