นาฏศิลป์สุโขทัย

          วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยในฐานะที่เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนาฏศิลป์ของชาติ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องนาฏศิลป์พื้นบ้านของสุโขทัย เช่นการตีกลองและรำ “มังคละสุโขทัย” หรือ“ระบำลีลาลายสังคโลก” ซึ่งอาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์ และอาจารย์อโนทัย ส้มอ่ำ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายของเครื่องถ้วยสังคโลกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและชุมชนมาผสานเข้ากับนาฏศิลป์ไทย

          นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ การแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย เรียนรู้ภาษานาฏศิลป์ (จีบยาว ยืนเข่า ทลายท่า ฯ ) ฝึกท่านาฏยศัพท์เบื้องต้น (วงจีบ ฉายเท้า กล่อมไหล่ ฯ) ก่อนที่จะได้รับชมและ ทดลองเรียนรู้ร่ายรำ ระบำลีลาลายสังคโลกด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับแรงดลใจจากพื้นที่ 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/mZgQ2U

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/n606iO

 

นาฏศิลป์สุโขทัย

อาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์ และอาจารย์อโนทัย ส้มอ่ำ

ที่อยู่ เลขที่ ๕ หมู่๔ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.   เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

อาจารย์มัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์ ๐๖๑-๗๘๒๔๙๔๕

อาจารย์อโนทัย ส้มอ่ำ ๐๙๑-๖๖๑๕๙๙๖