สังคโลกบ้านเกาะน้อย

          บ้านเกาะน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ริมฝั่งแม่น้ำยม ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งหัตถอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องสังคโลกในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๒ เนื่องจากขุดพบเตาเผาเครื่องสังคโลก (เตาทุเรียง) จำนวนมากมายเรียงรายไปตามริมฝั่งแม่น้ำยม นอกจากจะพบเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งไม่เคลือบและแบบเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอนแล้ว ที่บ้านเกาะน้อยยังพบตุ๊กตาสังคโลกเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อได้ว่าอาจเป็นแหล่งผลิตสำคัญ

          เกศอนงค์ พูนดี ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่บ้านเกาะน้อย และยึดอาชีพช่างปั้นเครื่องสังคโลกในชุมชนบ้านเกาะน้อยมาเป็นเวลานานนับสิบปี นอกจากจะสามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนในฐานะของชุมชนผลิตสังคโลกที่สำคัญแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสังคโลกแบบบ้านเกาะน้อย รวมถึงการปั้นแบบขึ้นรูปอิสระเป็นตุ๊กตาสังคโลกพร้อมกับการเรียนรู้รูปแบบและความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับ “ตุ๊กตาเสียกบาล” 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/T6JGVE

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/NcHPk0

 

สังคโลกบ้านเกาะน้อย

คุณเกศอนงค์ พูนดี

๑๓๙/๑ ม.๕ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๓๑๔๑๓๘๐