พิมพ์พระสุโขทัย

          “พระพิมพ์ของเมืองสุโขทัย” ทั้งที่ขุดพบจากเมืองเก่าสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยจำนวนไม่ต่ำกว่า ๘๕๐ แบบที่รวบรวมไว้โดย “บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์” ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสุโขทัย นอกจากจะเป็นแหล่งสำหรับเรียนรู้รูปแบบและลักษณะทางศิลปะของพระพิมพ์แบบต่างๆ แล้ว พระพิมพ์จำนวนมากเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อในทางพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัยเมื่อครั้งอดีต

          นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้การเตรียมดิน การ “พิมพ์พระ”และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่งจากคุณณรงค์ชัย และคุณญาณภัทร์ โตอินทร์ ซึ่งสามารถให้ความรู้ทั้งในด้านประวัติของพระพิมพ์เมืองสุโขทัยและในด้านเทคนิคของการพิมพ์พระ การร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ” ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผา

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/e932CK

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/NtV4YP

 

พิมพ์พระสุโขทัย

คุณณรงค์ชัย โตอินทร์ (พี่กบ) และ คุณญาณภัทร์ โตอินทร์ (พี่แก้ม)

บ้านเลขที่ ๕๑/๗ หมู่ ๘ บ้านเชตุพน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๖๔๓๖๒๑๙, ๐๘๑-๑๙๗๐๕๓๕