ปั้นและเขียนลายสังคโลก : โมทนาเซรามิค

    เครื่องเคลือบดินเผาสมัยสุโขทัย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ในนามของ “เครื่องสังคโลก” เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คุณเฉลิมเกียรติ และคุณอนุรักษ์ บุญคง ผู้ก่อตั้ง “โมทนาเซรามิค” ได้ผสมผสานรูปแบบการปั้น การเคลือบและเทคนิคการเผาแบบดั้งเดิมจนสามารถพัฒนาการปั้นและสร้างสรรค์ลวดลายและการเคลือบสีของตนเองจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

    โมทนาเซรามิคจึงเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะแปร “จิตวิญญาณของพื้นที่” และ “ความจริงแท้ดั้งเดิม” ออกมาเป็นผลงานผ่าน การปั้นด้วยมือ (hand forming) การกด (Jiggering) และการใช้แป้นหมุน การวาดลวดลายและการเคลือบให้เป็นผลงานเซรามิคร่วมสมัยของสุโขทัยด้วยตนเอง โดยอาจแสวงหาแรงบันดาลใจผ่าน “พิพิธภัณฑ์โมทนาเซรามิค” : พิพิธภัณฑ์แห่ง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ของเครื่องสังคโลก ที่จะมีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบความท้าทายศักยภาพของตนเองในการสร้างผลงานเซรามิค

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/aer34Q

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/VrMfN0

 

ปั้นและเขียนลายสังคโลก : โมทนาเซรามิค

คุณเฉลิมเกียรติ (อู๊ด) และคุณอนุรักษ์ (ไก่) บุญคง

๙๑๒ ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ๖๔๑๒๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๙-๓๖๙๘๒๖๓, ๐๘๖-๔๔๒๔๗๔๕