ผ้าห่มนวมเชียงคาน

          เมืองเลยมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความหนาวที่สุดในประเทศไทย และด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็น เมืองเลยจึงเป็นพื้นที่ปลูกฝ้ายที่มีคุณภาพในอดีต “ผ้าห่มนวมเชียงคาน” เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้การปลูกฝ้ายของจังหวัดเลยจะลดน้อยลงกว่าเดิมอย่างมาก แต่ “ผ้าห่มนวมเชียงคาน” ยังคงสืบเนื่องการผลิตมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาของการทำผ้าห่มนวมเชียงคาน จึงเป็นการผสมผสานระหว่างผลงานของธรรมชาติร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชนที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

          การทำผ้าห่มนวม ถือเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดมานับตั้งแต่อดีต การนำดอกฝ้ายมาแปรเปลี่ยนให้เป็นผืนผ้านวมที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั้น เป็นกรรมวิธีที่ดูเรียบง่ายแต่น่ามหัศจรรย์ การเรียนรู้การปูแผ่นฝ้ายลงบนตารางของเส้นด้ายที่ขึงตรึงอยู่กับ “กง” แล้วค่อยๆ “ผุน” โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำผ้าห่มนวมกับจ่าเอกทองหล่อ เสวตวงษ์และผู้เชี่ยวชาญในการทำผ้าห่มนวม จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งของการทำความเข้าใจมรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเองได้ทำความเข้าใจ “จิตวิญญาณของพื้นที่” ผ่านการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/EXMcDi

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/RLqFSG

 

ผ้าห่มนวมเชียงคาน

จ่าเอก ทองหล่อ เสวตวงษ์

๒๑๕ ม.๒ ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ๔๒๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๒๑-๔๖๘