วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ต.หาดเล็ก

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ นอกจากจะเป็นเมืองชายแดนและเป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-กัมพูชาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านยามเจียม อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกงแล้ว ยังเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในการผลิตกะปิ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเรียนรู้การทำ”กะปิ(ด้วย)เคย” ตามอย่างวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านชุมชนซึ่งมีขั้นตอนหลายกระบวนการ โดยเริ่มจากการนำ เคย มาล้างให้สะอาดด้วยน้ำทะเล จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับเกลือตามอัตราส่วน แล้วนำไปหมักในโอ่ง 1 คืน ก่อนจะนำมาตากแดด แล้วนำเคยที่ได้นั้นไปตำให้ละเอียด ก่อนนำไปตากแดดอีก 1 วัน แล้วจึงบรรจุลงเข่งหรือตะกร้าพลาสติกทิ้งไว้ราวหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้กะปิระอุหรือสุกจนได้ที่ ก็จะได้กะปิคุณภาพดีและพร้อมที่จะบรรจุลงภาชนะเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค

เพียงแค่ได้ลอง “การบรรจุกะปิลงกระปุก” นักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ว่า กว่าเคยจากทะเลจะแปลงกลายเป็นกะปิ และกว่ากะปิจะถึงปากของผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากเพียงใด

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/PVX9ip

 

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ต.หาดเล็ก

คุณกรรณิกา  บุญเหมาะ

เทศบาลตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

087-048-2262