วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน

 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน คือชุมชนที่ยึดมั่นในศาสนาและตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญของพัทยา จึงเป็นเสมือนที่พำนักทางจิตใจและศรัทธาของพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน  อ. บางละมุง จ.ชลบุรี ชุมชนจัดเตรียมกิจกรรมทำ “พวงกุญแจด้วยหนังแพะ” พร้อมเรียนรู้การฉลุชื่อภาษาอาหรับ

งานหัตถกรรมจากหนังสัตว์ (หนังแพะ) ถือเป็นงานฝีมือที่เป็นวิถีของชุมชน มีการผลิตหลากหลายรูปแบบทั้งกระเป๋า หมวก โคมไฟ พวงกุญแจ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ประเภทงานเครื่องหนังและความสำคัญและของภาษาอาหรับในสังคมมุสลิม เรียนรู้การอ่านอักษรภาษาอาหรับ ทั้งสระ พยัญชนะ และการผสมคำ โดยปราชญ์ชุมชน ก่อนที่จะเขียนลงไปบนเครื่องหนังที่นักท่องเที่ยวจะลงมือทำให้เป็นพวงกุญแจด้วยตนเอง  ในระหว่างนั้นจะได้สนทนา สอบถามความรู้เกี่ยวกับวิถีของมุสลิมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/Btcix1

วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน

คุณไพโรจน์  ยุทธนาวา

23/1 หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

090-8940718