เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปกับ กิจกรรมทำขนมจีน บ้านขนมจีนท่าพระตะวันออก