เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปกับ กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร บ้านต้นแจงพัฒนา