ตัวแทนน.ศ นาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศ ร่วมทำกิจกรรมที่กะเณชา