กลุ่มโคมคำบ้านม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง วิทยุ สวท.น่าน FM 94.75 MHz

5 มิถุนายน 2560 เช้านี้ที่น่าน การท่องเที่ยวเชิงสร้าวสรรค์ ทำโคมเมืองน่านกลุ่มโคมคำบ้านม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง- -ท่านสามารถรับชม/รับฟัง ได้ที่ วิทยุ สวท.น่าน FM 94.75 MHz , เทพสยามเคเบิ้ลทีวี , www.nanradio.net และ Facebook Live สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์