7มิ.ย.60 กะเณชาสังคโลก เป็นเกียรติได้บันทึกโทรทัศน์รายการ#ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ช่อง 9