ที่พักในจังหวัดน่าน

โรงแรมในจังหวัดน่าน

ชื่อโรงแรม

ที่ตั้ง

โรงแรมน่านตรึงใจ

354 หมู่ 2 ถ. น่านขท่าวังผาต ต. ผาสิงห์ อ. เมือง

คุ้มเมืองมินทร์

1/6 ถ. อชิตวงค์ ต. ในเวียง อ. เมือง

อภิรตา รีสอร์ท

171 หมู่ 11 ต. ดู่ใต้ อ. เมือง

น่าน บูติก โฮเทล

1/11 ถ. ข้าหลวง ต. ในเวียง อ. เมือง

โรงแรม น่านคีรีธารา

99 หมู่ 4 ถ. ยันตรกิจโกศล ต. ตู่ใต้ อ. เมือง

แสงทองรีสอร์ท

555 หมู่ 5 ต. เชียงกลาง

โรงแรมทวราช

466 ถ. สุมนเทวราช อ. เมือง

น่านฟ้าใส รีสอร์ท

217 หมู่ 8 ต. ฝายแก้ว อ. ภูเพียง

บ่อเกลือวิว รีสอร์ท

209 บ้านบ่อหลวง ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ

โรงแรม ป่าปัว ภูคา

141 หมู่ 4 ถ. ปัว-นำยาว ต. ศิลาแลง อ. ปัว

ศศิดารา รีสอร์ท

629 หมู่ 4 ต. ไชยสถาน อ. เมือง

น่าน วัลเล่ย์ รีสอร์ท

229 หมู่ 4 ต. ผาสิงห์ อ. เมือง

โรงแรมน่านลานนา

75/25 ถ. มหาพรหม ต. ในเวียง อ. เมือง

โรงแรมบ้านน่าน

7 ซ. 1 ถ. หน่อคำ ต. ในเวียง อ. เมือง

โรงแรมเวียงภูมินทร์

3/1 ซ. 2 ถ. ผากอง อ. เมือง

น่าน ธารา เพลส

72/1 ถ. ใจผาสุก อ. เมือง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงแรมน่าน.com 

ที่พักในจังหวัดน่าน