วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านนาเกลือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ใน พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการชื่อ กลุ่มประมง เทศบาลบางละมุง  มีจุดประสงค์ให้บ้านชายทะเลบางละมุงเป็น กลุ่มประมงต้นแบบที่มีศักยภาพและเติบโตอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากกลุ่มประมงถักอวนเพื่อจำหน่ายเป็นกลุ่มแรก ต่อมาจัดตั้งธนาคารปูม้า (ปูไข่นอกกระดอง) ธนาคารแม่พันธุ์กุ้งแช่บ๊วย กลุ่มเลี้ยงหอยหวาน และกลุ่มการทำปะการังเทียม เพื่อรักษาระบบนิเวศของท้องทะเลชายฝั่ง

ชาวประมงบ้านบางละมุง ออกตกหมึก จับปลาทู ดักปูม้า เก็บปูใส่ธนาคารปูได้เกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงฤดูมรสุม เดือนพฤษภาคม-กันยายนเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน โดยออกเรือไปตกหมึก ดักปูม้าด้วยเครื่องมือประมงดั้งเดิม เช่น จั่น และยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลด้วยการทำปะการังเทียม เพื่อเข้าใจวิถีการดำรงอยู่ของชาวประมงบ้านบางละมุงในยุคปัจจุบัน

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/A5kkai

 

วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านนาเกลือ

คุณบุญมา กอเซ็ม

ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ต.นาเกลือ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

086-840-0276