การทอผ้า บ้านนาอ้อ

ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย

ผ้าทอบ้านนาอ้อ เป็นผ้าทอของกลุ่มไทลื้อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ผ้าทอที่สำคัญของชุมชนคือผ้าขิด ซึ่งในอดีตมีการทอทั้งขิดเงินและขิดทอง ต่อมาได้มีการผสานสีลงไปในงานทอ ปัจจุบันชุมชนบ้านนาอ้อยังคงรักษารูปแบบการทอผ้าแบบดั้งเดิมไว้ ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มเติมสีและลวดลายใหม่ๆ ตามความนิยมของปัจจุบัน การเรียนรู้การทอผ้าที่ชุมชนนาอ้อ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และ “ดูของจริง” จากลวดลายผ้าโบราณที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด จากนั้นก็ “ลงมือทำ” ในกระบวนการและขั้นตอนของการทอผ้า ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการเตรียมด้าย การขึ้นหูก และการทอผ้าทอ เมื่อแรกเห็นการทอผ้านั้น นักท่องเที่ยวจะพบว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ ที่เห็นว่าเครื่องมือง่ายๆ ที่ใช้มือหมุนไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ทดลองลงมือทำด้วยตนเองแล้ว จะพบว่าภาพที่เห็นว่าไม่ยากนั้น แท้จริงแล้วทำได้ไม่ง่ายเลย จนเมื่อได้รับการแนะนำจากผู้รู้ของชุมชนไปทีละขั้นทีละตอน ก็จะค้นพบว่า กระบวนการทอผ้านั้นก็มิใช่เรื่องซับซ้อนนัก แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คือความพยายาม ซึ่งหากฝึกฝนนานวันเข้าก็จะมีความชำนิชำนาญเช่นเดียวกับช่างทอผ้าของบ้านนาอ้อได้เช่นกัน

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/gMA2hs

 

การทอผ้า บ้านนาอ้อ

คุณขนิษฐา  ทองน่วม

บ้านาอ้อ หมู่ 2 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

084-785-5931