การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด

การทำโคมมะเต้า คือการได้เรียนรู้ ดูของจริง และลงมือทำ มรดกวัฒนธรรมของเมืองน่านซึ่งเป็น “จิตวิญญาณของพื้นที่” ในพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวที่สนใจทำโคมมะเต้า อาจจะเริ่มลงมือทำตั้งแต่กระบวนการแรกคือ การเหลาไม้ไผ่และขึ้นรูปโคม การแปะการดาษสาเพื่อสร้างโคมให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะประดับตกแต่งด้วยกระดาษสีทอง ซึ่งต้องอาศัยทักษะที่หลายหลายตั้งแต่งานที่ต้องใช้แรง งานบางส่วนต้องอาศัยสมาธิและความประณีต และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำโคมที่ทำขึ้นด้วยตนเองกลับมาเป็นที่ระลึกหรืออาจถวายแด่พระสงฆ์หรือถวายให้กับพระธาตุประจำเมืองน่านเพื่อเป็นเครื่องไทยทานและประดับตกแต่งศาสนาสถาน

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/CyaYsK

 

การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด

คุณถิรนันท์ โดยดี

152 หมู่ 4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

089-854-0387