เรียนรู้การจักสาน บ้านหนองเสือ

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านหนองเสือ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจักสาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงรักษาไว้ได้ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการจักสานได้จากผู้รู้ในชุมชน การสานเสื่อ กระบุง ตะกร้า การสานสุ่มไก่ หรือกรงนก 

นอกจากความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจักสานจากไม้ไผ่แล้ว ชุมชนบ้านหนองเสือยังได้นำใบตาล ซึ่งหาได้จากพื้นที่ของชุมชนมาสานให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เช่นที่รองแก้ว แผ่นรองจานหรือการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตาล โดยที่นักท่องเที่ยวจะได้ “เรียนรู้” จากพื้นที่ “ดูของจริง” คือเครื่องจักสานที่เก็บสะสมไว้ของชุมชน และ “ลงมือทำ” ด้วยการจักสานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากใบตาล

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/JEAy2h

 

เรียนรู้การจักสาน บ้านหนองเสือ

คุณกิตติ์ธเนศ  พุฒพีระวิทย์

บ้านหนองเสือ 377 หมู่ 8 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

063-209-3201