เซรามิคสุโขทัย

          การ “ปั้นสัตว์มงคลสุโขทัย” ในรูปแบบของเซรามิคที่ผ่านการปั้น การเผาและการเคลือบ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตารูปสัตว์สังคโลกขนาดเล็ก (figurines) ของอาณาจักรสุโขทัยที่ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงาน “ศิลปะพื้นบ้าน” ที่มีคุณค่าทางประติมากรรมของสุโขทัยอีกประเภทหนึ่ง

          ภารุจีร์ บุญชุ่ม เป็นชาวสุโขทัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจศึกษาการปั้นงานเซรามิคด้วยตนเอง และด้วยการแสวงหาแรงบันดาลใจผ่านพื้นที่ของเมืองสุโขทัยจนเกิดเป็นผลงานเซรามิคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะได้แรงดลใจมาจากสัตว์มงคลของสุโขทัยในอดีตที่ยังคงมีความหมาย ความสำคัญอยู่ในความเชื่อหรือชีวิตประจำวันของชาวสุโขทัย เช่น นกคุ้ม ปลาพระร่วง หรือลวดลายรูปสัตว์และพรรณพืชจากแผ่นกระดานชนวนสมัยสุโขทัยของวัดศรีชุม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การประยุกต์และการผสมผสานวิธีการปั้น การเคลือบแบบดั้งเดิมให้เป็นผลงานเซรามิคร่วมสมัยที่ยังคงมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อและตำนานของกรุงสุโขทัยในอดีต     

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/wFJFDk

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/LT2h0p

 

 

เซรามิคสุโขทัย

คุณภารุจีร์ บุญชุ่ม (ปุย)

“Puipood Ceramic” ๑๗๐/๕ หมู่๑ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๔๘๔๙๑๓๖