อาหารพื้นบ้าน เมืองด่านซ้าย

          ด่านซ้าย เป็นเมืองในหุบเขา ที่ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างภูเขาและแม่น้ำ เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างรอยต่อของวัฒนธรรมล้านช้าง ล้านนาและสยาม จึงมีวัฒนธรรม ความเชื่อที่ผสมผสานและมีลักษณะจำเพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารของเมืองด่านซ้ายมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มี “น้ำสะทอน” (ซึ่งได้มาจากการตำ หมัก ต้มและเคี่ยวใบของต้นสะทอน จนได้น้ำปรุงที่มีกลิ่นหอมที่เป็นพืชประจำถิ่น) เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุง

          แม่คำพัน อ่อนอุทัย ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๗ ด้านโภชนาการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร “สำรับพื้นบ้านเมืองด่านซ้าย”จะเป็นผู้ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ “การกินอยู่อย่างคนด่านซ้ายไทเลย” ที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมด้านอาหารของคนด่านซ้าย (วัตถุดิบ กรรมวิธีการปรุง) แล้ว จะได้ลงมือปรุงอาหาร “สำรับพื้นบ้านเมืองด่านซ้าย” ที่ประกอบด้วยอาหารประเภท แกงซั่ว ซุบหน่อไม้ แจ่ว (ปลา) ลาบ (หมู) และหมก (ไก่) รวมถึงการใช้ “น้ำผักสะทอน” เป็นเครื่องปรุงรส

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/SxnNNU

Download สื่อองค์ความรู้ : http://goo.gl/GRsQ1s

 

อาหารพื้นบ้าน เมืองด่านซ้าย

คุณคำพัน อ่อนอุทัย

บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑ ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๘๗๔๕๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๒๑๗๘๑๐๔