ทำผาสาดลอยเคราะห์

 

ผาสาด (ปราสาท) ลอยเคราะห์ คือ พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของชาวเชียงคาน จังหวัดเลย ความเชื่อเรื่องผาสาดลอยเคราะห์ เกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องขวัญ โลกทัศน์เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องเคราะห์กรรมที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ สะท้อนให้เห็นถึง พิธีกรรม ความเชื่อที่ผูกพันกับสายน้ำโขงที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน

รูปลักษณ์ของผาสาดแฝงไว้ด้วยความหมายในเชิงวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับพื้นที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น สะท้อนความผูกพันของชุมชนกับธรรมชาติและระบบนิเวศ การประกอบพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นความเชื่อของท้องถิ่นที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมคือเรื่องผี เรื่องขวัญ ธรรมชาติ ความเชื่อทางพุทธศาสนาและอิทธิพลความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดู      

แม้ผาสาดลอยเคราะห์จะทำขึ้นอย่างง่ายๆ ด้วยวัสดุธรรมชาติและอุปกรณ์ในท้องถิ่น เช่น ใบตอง กาบกล้วย ไม้ไผ่ กระดาษและเทียนขี้ผึ้ง แต่กระนั้นการประดิษฐ์ผาสาดจำเป็นต้องอาศัยความประณีตและความชำนิชำนาญในงานฝีมือของผู้รู้ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจ “จิตวิญญาณ” ของพื้นที่โดยผ่านการชี้แนะของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านในชุมชน

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/VmwuZQ

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/gpRxRuhttps://goo.gl/Tr2QuS

 

ทำผาสาดลอยเคราะห์

คุณอมร ณรงค์ศักดิ์

๒๑๙ หมู่ ๑ ซอย ๘ ถนนศรีเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๒๑-๓๗๘ และ ๐๘๙-๘๔๑-๑๔๕๓