อาหารนครชุม

ทำเลที่ตั้งของชุมชนนครชุมมีความโดดเด่นใน ๒ ลักษณะคือ เป็นรอยต่อของระบบนิเวศแบบภูเขาที่เป็นต้นน้ำคลองสวนหมาก และระบบนิเวศแบบที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  นับตั้งแต่อดีต เมืองนครชุมเป็นรอยต่อของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนา และสยาม รวมถึงเป็นชุมทางของกลุ่มผู้คนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ กลุ่มไทใหญ่ พม่า ปกากญอ ชาวจีนและชาติตะวันตก วัฒนธรรมของเมืองนครชุมมีความหลากหลายอันเนื่องจากระบบนิเวศและความหลากหลายของผู้คน         

อาหารท้องถิ่นของนครชุมจึงมีความโดดเด่นอันเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม อาหารนครชุมจึงมีหลายชนิด หลากประเภท และหลากหลายวิธีการปรุง เช่น เมี่ยงของชาวล้านนา ขนมผักห่อของชาวไทใหญ่ ขนมจีบแป้งสดของชาวจีน นอกจากนั้นยังมีขนมข้าวตอกอัด แกงขี้เหล็ก แกงถั่วมะแฮะหรือหมี่นครชุม การเรียนรู้วัตถุดิบอาหารจึงเป็นกระบวนการส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและถือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และได้ “ลิ้มรส” จิตวิญญาณของพื้นที่

ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารที่มีความหลากหลายของชุมชน การเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวัตถุดิบ การลงมือทำอาหาร และลิ้มรสอาหารด้วยตนเอง จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างแท้จริง

 

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/U1qxf7

Download สื่อองค์ความรู้ : https://goo.gl/WHsKQM

 

อาหารนครชุม

ชุมชนนครชุม ต.นครชุม จ.กำแพงเพชร

โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๒-๗๒๓๘