วิถีชีวิตประมงในคลอง ต.ไม้รูด

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตการประมงของคลองไม้รูด นับจากการทำความรู้จักต้นกำเนิดของคลองไม้รูดจากเทือกเขาบรรทัดถึงทะเล และระบบนิเวศแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีของการทำประมง เช่นการงมหอย การวางลอบการตกปลาแบบต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล

การวางลอบในคลองไม้รูดจะเป็นลอบดักปู ทั้งปูม้า และปูดำ ซึ่งสามารถทำได้ตลอดทั้งวันบริเวณริมคลอง ส่วนการวางอวนเป็นการวางอวนกุ้งและปลา นอกจากนี้ยังจะได้นั่งเรือลึกเข้าไปในคลอง ทดลองตกปลาในคลอง สังเกตพื้นที่และบริเวณที่มีหอยถ่านหรือหอยครั่งซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นในคลองไม้รูด ได้ทดลองลงย่ำน้ำในลำคลองและงมหอยและเรียนรู้การปรุงอาหารและการรับประทานในแบบเฉพาะของท้องถิ่น เช่นการ “ตัดตูด ดูดปาก” หอยถ่าน หรือหลังอาหารเย็นก็สามารถนั่งเรือออกไปชมหิ่งห้อยตามป่าชายเลนริมคลองได้

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/15A9Ba

 

 

วิถีชีวิตประมงในคลอง ต.ไม้รูด

คุณสุรีย์  ผ่องใส

ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

081-982-2725