กรุณาเลือกเขตพื้นที่

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้และลิ้มรส อาหารพื้นบ้านตำรับด่านซ้าย

ณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย ( ๒ วัน ๓ คืน )


การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: แอ่วเมืองน่าน ย่านเมืองเก่า ทำ “ตุงค่าคิง” วัดพระเกิด

ณ อำเภอเมือง จ.น่าน (๒ วัน ๓ คืน)

รายละเอียด

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: “ลูกกำปัด” ทวารวดี วิถีอารยธรรมอู่ทอง

ณ อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (๒ วัน ๑ คืน)

รายละเอียด

งานศิลปะหัตถกรรมศรีสัชนาลัย-ศรีสำโรง-เมืองสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

ณ อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (๒ คืน ๓ วัน)


การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน เรียนรู้ภูมิปัญญาจากอดีต

ณ อำเภอเชียงคาน จ.เลย (๒ คืน ๓ วัน)

รายละเอียด

งานศิลปะหัตถกรรมเมืองเก่าสุโขทัยเพื่อเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่

(๒ คืน ๓ วัน)

รายละเอียด