การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน เรียนรู้ภูมิปัญญาจากอดีต

โปรแกรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน เรียนรู้ภูมิปัญญาจากอดีต

ณ อำเภอเชียงคาน จ.เลย (๒ คืน ๓ วัน)

 วิธีการเดินทาง : กรุงเทพฯ ดอนเมือง เลย 

สายการบินที่ให้บริการ

รถยนต์ส่วนตัว : เลย – เชียงคาน

จากตัวอำเภอเมือง มุ่งหน้าไปยัง อ.ชียงคาน ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ระยะทางประมาณ ๕๘ กม.

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.       เยี่ยมชมและสักการะวัดศรีคุณ ซึ่งวัดนี้ถือเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้ง แบบล้านนาและล้านช้างรวมทั้งยังมีศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่น                                          พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง เป็นต้น

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐น.        รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๗.๐๐น.       เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แก่งคุดคู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขงช่วงโค้งของลำน้ำพอดี เวลาที่เหมาะจะชม                                                         แก่งคุดคู้ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม น้ำแห้งจนสามารถมองเห็นเกาะแก่งชัดเจน บริเวณแก่งคุดคู้มีบริการเช่าเรือยนต์ล่องแม่น้ำโขง ใช้เวลาไป-กลับประมาณ ๑ ชั่วโมง

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐น.      รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน    

๑๘.๓๐น.-๑๙.๐๐น.     เดินเล่นย่านถนนคนเดินเชียงคาน สัมผัสวิถีชิวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน แวะซื้ออาหารและสิ้นค้นพื้นเมืองตลอดเส้นทาง   

๒๐.๐๐น.                      เดินทางถึงที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๓๐-๑๒.๓๐น.       [ กิจกรรม ] ผ้าห่มนวมเชียงคาน ร้านสุณีพร

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.      เยี่ยมชมกลุ่มโฮมสเตย์ฯ เรียนรู้วิธีการทำผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เครื่องลางที่สำคัญของพิธีกรรมโบราณแต่เดิมในท้องถิ่นที่นิยม                                        จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี โดยจะมีการจัดพิธีกรรมอย่างเป็นทางการให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อเป็นการลอยสิ่งไม่ดีทิ้งไปจะทำให้มีชีวิตดีขึ้น มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการระบายสีผีขนน้ำให้ได้เรีนยรู้อีกด้วย

๑๘.๓๐น.-๑๙.๐๐น.    เดินเล่นย่านถนนคนเดินเชียงคาน สัมผัสวิถีชิวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน แวะซื้ออาหารและสิ้นค้นพื้นเมืองตลอดเส้นทาง   

๒๐.๐๐น.                   เดินทางถึงที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๐๐น.                เช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทางจากที่พัก มายัง อ.เมือง จ.เลย

๑๐.๓๐น.                เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน เรียนรู้ภูมิปัญญาจากอดีต

admin@ctthailand.com